Termeni si conditii de utilizare a magazinului online www.shop.souvenirland.ro.

Societatea comerciala care administreaza site-ul www.shop.souvenirland.ro, denumit in continuare Vanzator, este Sc Souvenirlandsrl, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J24/270/2011. Plasarea unei comenzi catre Vanzator implica acordul dumneavoastra cu termenii si conditiile site-ului souvenirland.ro In momentul efectuarii unei comenzi online pe site www.souvenirland.ro, Clientul declara ca a luat cunostinta si este de acord cu cele mentionate mai sus, declara si garanteaza ca are peste 18 ani sau in cazul in care este minor utilizeaza website-ul www.shop.souvenirland.ro insotit de un parinte sau ingrijitor. Acceptarea acestor termeni si conditii da nastere unui veritabil contract intre parti, facand aplicabile clauzele Codului Civil privind comertul in aceste situatii. Sub rezerva termenilor si conditiilor, magazinul nostru acorda dreptul limitat, revocabil, non-transferabil si non-exclusiv, de a utiliza magazinul on-line numai in scopul de a face cumparaturi in scopuri personale si nu pentru orice utilizare comerciala, sau in numele unei terte persoane, cu exceptia celor autorizate in mod expres, in scris, de catre Souvenirland. Orice alta incalcare a termenilor si conditiilor va duce la stergerea contului creat, fara o notificare prealabila. Ne rezervam dreptul de a refuza servicii, de a anula conturi, si/sau anula comenzi, fara nicio limitare, daca consideram ca prin comportamentul clientului se incalca legislatia in vigoare sau este daunatoare pentru interesele societatii noastre. Clientul nu are dreptul de a exploata in orice mod acest website sau orice portiune a acestuia cu exceptia cazului in care acest lucru a fost permis in scris de catre magazinul nostru. Utilizatorul nu are dreptul sa foloseasca in scop comercial niciuna din informatiile furinizate in magazinul nostru online sau de a utiliza in orice alt fel website-ul in beneficiul unei alte inteprinderi cu exceptia cazurilor autorizate de magazinul nostru. Utilizatorul nu trebuie sa incarce, distribuie, publice prin intermediul acestui website orice continut, informatii sau alte material care: - incalca drepturile de autor, brevete, marci comerciale, marcile de serviciu, secrete comerciale, sau alte drepturi de proprietate ale unei persoane; - include virusi, bug-uri, viermi sau alte coduri daunatoare; - face acuzatii calomnioase, ameninta, defaima, este obscen, indecent, pornografic sau ar putea da nastere la orice raspundere civila sau penala in conformitate cu legislatia romaneasca. Veti fi singurul responsabil pentru accesul si utilizarea website-ului www.shop.souvenirland.ro, de catre orice alta persoana care ar putea folosi User-ul si Parola dvs., cu sau fara consimtamant. Sunteti singurul responsabil pentru protejarea securitatii si confidentialitatii parolei si userului de indentificare atribuite dvs. de magazinul nostru. In cazul in care constatati ca user-ul si parola dvs. sunt folosite de catre o alta persoana, va rugam sa ne contactati de urgenta. Mai mult, utilizatorul nu trebuie sa foloseasca o adresa de e-mail falsa, pretinzand ca este altcineva pentru a induce in eroare. Magazinul nostru souvenirland.ro are dreptul, dar nu este obligat, sa stearga sau sa editeze orice continut trimis (inclusiv comentarii sau opinii). Orice reziliere/anulare a acordurilor stabilite intre magazinul on-line si client nu afecteaza drepturile si obligatiile aferente (inclusiv obligatiile de plata) a partilor aparute inainte de data rezilierii.

A. DEFINITII - Termenii si conditiile generale se vor aplica tuturor vanzarilor de bunuri si servicii de catre SC SOUVENIRLAND srl, prin intermediul magazinului virtual www.shop.souvenirland.ro catre Cumparator si pot fi modificate numai cu acordul exprimat in scris de catre Parti. Termeni: Cumparator: persoana fizica/juridica care efectueaza o Comanda; Vanzator: SC Souvenirland SRL– prin magazinul online www.shop.souvenirland.ro. Comanda – resprezinta acordul stabilit dintre Vanzator si Cumparator, de regula sub format electronic (email), prin care souvenirland.ro se obliga sa livreze bunurile comandate iar Cumparatorul se obliga sa plateasca contravaloarea bunurilor comandate. Contract – resprezinta o Comanda confirmata ulterior de catre Vanzator. Bunuri – resprezinta orice produs din magazinul online souvenirland.ro, mentionat in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator Cumparatorului.

B. DOCUMENTE CONTRACTUALE Prin procesarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.shop.souvenirland.ro, Cumparatorul este de accord cu Termenii si conditiile magazinului online souvenirland.ro. Acceptarea comenzii de catre Souvenirland srl se considera finalizata in momentul confirmarii prin e-mail. Orice comanda neconfirmata de catre Souvenirland nu va avea valoarea unui Contract intre parti. Prin urmare, partile sunt de acord asupra faptului ca exclusiv email-urile, intre parti au valoare contractuala.

C. ERORI DE TIPAR In cazul in care un produs este listat la un pret incorect sau cu informatii incorecte din cauza unor erori tipografice sau erori in stabilirea preturilor sau informatiile despre produs primite de la furnizorii nostri, vom avea dreptul de a refuza sau anula orice comanda plasata pentru produsele care prezinta astfel de erori, chiar daca aceasta a fost platita de dvs. In acest caz vom remite sumele achitate in contul produsului/produselor comandate si anulate.

D. COMENTARII ON-LINE CU PRIVIRE LA PARTI DIN MAGAZIN SAU CU PRIVIRE LA PRODUSELE MAGAZINULUI ON-LINE Toate informatiile, tehnicile, ideile, intrebarile, comentariile, sugestiile trimise sau postate pe www.shop.souvenirland.ro vor fi tratate ca neconfidentiale si vom avea dreptul, irevocabil si transferabil de a utiliza, copia, distribui, afisa, publica, vinde, inchiria, efectua, transmite, adapta, crea lucrari derivate, prin orice mijloace si in orice forma, de a traduce, modifica, inversa, dezasambla, decompila. Toate din cele enumerate mai sus devin automat proprietatea unica si exclusiva a Souvenirland srl si nu vor fi niciodata returnate dvs. Mai mult, clientul declara si garanteaza faptul ca toate comentariile, recenziile sau alt tip de continut al sau pe acest website, nu va viola si/sau incalca drepturile oricarei parti terte.

E. PROPRIETATEA INTELECTUALA Orice element regasit pe pagina de internet www.souvenirland.ro precum textul, grafica, butoanele, icoanele, imaginile, clipurile audio si software-ul apartin in exclusivitate sc Souvenirland srl. Utilizarea de oricare dintre marcile noastre de comert sau marci de servicii fara acordul expres scris, este strict interzisa fara consimtamantul explicit prealabil. In cazul in care doriti sa adresati/raportati probleme legate de drepturi de proprietate intelectuala, va rugam sa va adresati la numarul de telefon de contact aflat pe site sau la magazin@souvenirland.ro

F. LEGEA SI JURISDICTIA APLICABILA Partile sunt de acord ca prezentul acord sa fie supus legii romane. Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului acord vor fi solutionate pe cale amiabila iar daca acest lucru nu este posibil vor fi deferite instantelor competente material din Jud Maramures. Partile sunt de acord ca instantele ce vor solutiona litigiul sa fie cele din Jud Maramures competente material.

Prelucrarea datelor cu caracter personal și Confidențialitate

1. Conform cerințelor Regulamentul General de Protecția Datelor operatorul sitului are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către Client.

2. Scopul colectării datelor este:

– informarea Cumpărătorilor privind situația contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate;

– de facturare și livrare a comenzii. Refuzul precizării datelor minime pentru efectuarea facturilor și livrare atrage anularea comenzii;

– de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul Cumpărătorului (prin intermediul Cookie-urilor);

– trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS).

3. Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a Operatorului  și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 2., excepție făcând:

- abonarea la newsletter unde avem nevoie de consimțământul explicit realizat fie prin bifarea casetei de abonare disponibilă la înregistrarea pe site, fie printr-o cerere realizată separat prin intermediul site-ului sau prin email de către utilizator către operator sau de către operator către utilizator.

- monitorizare automatizată prin intermediul Cookie-urilor și/sau alte soft-uri unde avem nevoie de acordul clientului/cumpărătorului/vizitatorului

4. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Mai pe larg aici. http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298

5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str Podul Viilor nr 1, Baia Mare, Maramures în atenția  Souvenirland S.R.L., vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

- rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
- transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
- pentru comenzile de pe shop.souvenirland.ro datele dvs personale, dintre cele care sunt cuprinse în documentele financiar-contabile sau în documente care se anexează documentelor financiar-contabile, vor fi păstrate minim 5 ani conform dispozițiilor art. 38 din Anexa 1 la Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, emis de Ministerul Finanțelor Publice și nu vor fi utilizate în niciun alt scop decât scopul legal pentru care sunt arhivate. După aceasta perioada datele vor fi vor fi sterse.

- Dacă aveți motive să credeți că orice date personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse (in limita dispozitiilor legale in vigoare), să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la adresa magazin@souvenirland.ro Cererea de modificare / stregere a bazelor de date trebuie completata si semnata personal de Cumparator si sa cuprinda datele de identificare a Cumparatorului.

6. De asemenea, Vanzatorul poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat (de ex. firme de curierat), dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai in scopurile menționate anterior, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asiguratori, firme de creditare cu care Souvenirland a încheiat un parteneriat. Datele cu caracter personal nu se vor vinde sau dupa caz dona unor terti

7. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

8.Vanzatorul va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

9. Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcuta de Cumpărător cu privire la Comandă fără consimțămantul prealabil scris al Vânzătorului.

10. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului. Vanzator nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

11. Prin înscrierea în baza de date a Vanzatorului, Cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai Vanzatorului furnizori de servicii de curierat, marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între Cumpărător și Vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația prevede acest lucru, cât și de alte companii cu care Souvenirland poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor etc.

Dacă aveți motive să credeți că oricare din datele personale pe care le deținem despre dvs sunt incorecte sau incomplete, aveți dreptul să solicitați să vedeți aceste informații, să le rectificați sau să cereți să fie șterse, să solicitați restricționarea prelucrării sau să vă opuneți prelucrării și de asemenea aveți dreptul la portabilitatea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne contactati la adresa magazin@souvenirland.ro

·